Tingimused

Palun lugege hoolikalt läbi need tingimused enne meie veebisaidi kasutamist. Need tingimused kehtivad kõigile, kes kasutavad meie veebisaiti, olenemata sellest, kas olete registreeritud kasutaja või mitte.

Kasutustingimused

Meie veebisait on mõeldud ainult informatiivsetel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. Me ei anna mingit garantiid meie veebisaidi täielikkuse, täpsuse või usaldusväärsuse kohta. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida meie veebisaidi kasutamisest või kasutamisest tulenevast informatsioonist.

Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Me ei vastuta nende veebisaitide sisu eest ega nende kasutamise tagajärgede eest.

Meil on õigus muuta meie veebisaidi sisu või funktsioone igal ajal ilma etteteatamiseta. Meil on ka õigus piirata või lõpetada meie veebisaidi kasutamine teie poolt, kui te rikute neid tingimusi või kui teie tegevus meie veebisaidil on ebaseaduslik või kahjustab meie veebisaidi turvalisust või mainet.

Intellektuaalomand

Kõik meie veebisaidi sisu, sealhulgas tekstid, pildid, logod, disain ja muud elemendid on meie omandis või litsentsitud meile. Te ei tohi kasutada meie veebisaidi sisu ilma meie eelneva kirjaliku loata.

Privaatsus

Palun lugege meie privaatsuspoliitikat, et saada teavet selle kohta, millist teavet me kogume ja kuidas seda kasutame.

Vastutus ja vabastamine

Te nõustute kandma kogu vastutuse meie veebisaidi kasutamise eest. Te vabastate meid igasuguse vastutuse eest, sealhulgas kahjud, mis tulenevad teie tegevusest meie veebisaidil või teie poolt meie veebisaidi kasutamisest tulenevatele kolmandatele osapooltele.

Kohaldatav seadus

Need tingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja need alluvad Eesti Vabariigi kohtutele.

Muudatused

Meil on õigus neid tingimusi igal ajal muuta. Palun vaadake neid tingimusi regulaarselt üle, et olla kursis võimalike muudatustega.

Kontakt

Kui teil on küsimusi või muresid nende tingimuste kohta või meie